Design Ergonomic Desk

Last updated: 2019-02-11  |  3037 Views  |  

การออกแบบด้านเออร์โกโนมิคส์โต๊ะทํางานในสํานักงาน

การออกแบบด้านเออร์โกโนมิคส์จะต้องพิจารณาส่วนต่างๆ ดังนี้

    1. ส่วนจอแสดงผล
    2. ส่วนโต๊ะ เก้าอี้และการนําข้อมูลเข้า 
    3. ผู้ปฏิบัติงาน
    4. งานที่ทํา ผู้ปฏิบัติงานถือเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของระบบนี้

        เพราะว่าเป็นคนที่ทาให้เกิดผลงานออกมาการออกแบบสถานที่ทางานควรจะจัดให้เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนและจะต้องเหมาะสมต่อท่าทางการทางานของแต่ละคนด้วย

        ขั้นตอนแรกในการออกแบบหรือการเลือกเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งสานักงานนั้นจะต้องกําหนดช่องทางเดินหลักและขนาดรอบนอกของห้องนั้นๆ ก่อนซึ่งขนาดร่างกายของคนเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับขนาดของพื้นที่ทํางานดังนี้

 


   -  ความสูงของระดับสายตา เพื่อให้ในการกําหนดแหล่งที่วางเป้าหมายที่จะมองโดยเฉพาะ
      จอแสดงผล เอกสาร

   -  ความสูงขอข้อศอกและความยาวของหน้าแขนจะสัมพันธ์กับความเคลื่อนไหว เช่น การพิมพ์และการ       เขียนต่างๆ

   - ความสูงของเข่าและความสูงของต้นขา ใช้กําหนดความสูงของพื้นที่วางขาใต้โต๊ะ

   - ส่วนที่ยื่นออกไปของเข่า และเท้า ใช้หาความลึกของที่วางเท้าใต้อุปกรณ์

   - ความกว้างของต้นขาใช้กําหนดความกว้างต่ําสุดของที่วางขาและที่รองนั่ง

   - ความลึกของสะโพก-ขาช่วงล่าง ใช้กําหนดความลึกของที่รองนั่ง

   - ความยาวของขาช่วงล่าง ใช้กําหนดความสูงของเก้าอี


หลักในการกําหนดเฟอร์นิเจอร์

   1. กําหนดความสูงของที่นั่ง ที่วางอุปกรณ์ (พิจารณาหน้างานและ keyboard เป็นหลัก)

   2. สมมุติว่า ความสูงของที่วางไม่สามารถปรับได้ แต่ความสูงของที่นั่งปรับได้

   3. สมมุติว่า ความสูงของที่นั่งไม่สามารถปรับได้

แต่ความสูงของที่วางและจอปรับได้ โดยทั่วไป ขั้นตอนแรกในการออกแบบสถานีงานความสูงของที่นั่งจะกําหนดจากความสูงของขาช่วงล่างรวมกับความสูงของรองเท้าที่สวม ความสูงของต้นขาเป็นสิ่งจําเป็นที่ใช้กําหนดความสูงของช่องใต้โต๊ะ และขั้นตอนต่อไป เป็นการหาความสูงของระดับสายตาขณะที่นั่งบนเก้าอี้โดยพิจารณาจากหลายๆ ท่าที่เป็นไปได้

ขอบคุณบทความดีๆจาก หนังสือสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดย ดร.พรพิมล กรองทิพย์
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์รวมอุปกรณ์เออร์โกโนมิกส์ในสํานักงาน: ขาตั้งจอ(LCDArm)
ที่วางคีย์บอร์ด(Adjustable keyboard&mouse tray)
เมาส์คีย์บอร์ดเออร์โกโนมิกส์(Ergonomic mouse/ keyboard)
หมอนรองข้อมือ(Wrist Rest) ที่รองหลัง(Back Support) ที่พักเท้า(Footrest)
ที่วางซีพียู(CPU Holder) โต๊ะคอมพิวเตอร์ปรับระดับความสูงและเคลื่อนที่ได้ (Mobile Cart)
และอุปกรณ์จัดเก็บอุปกรณ์ในสํานักงาน (Office Supply Accessories)


ดูสินค้าจริงได้ที่ บริษัท บิ๊กคิดอินออฟฟิศ จํากัด
8/43 วิสต้าปาร์ค ถนนรัชดา-รามอินทรา คันนายาว กทม. 10230
โทร 0-2347-7780-1 แฟกซ์ 0-2347-7782

Powered by MakeWebEasy.com