การออกแบบด้านเออร์โกโนมิคส์โต๊ะทํางานในสํานักงาน

Last updated: 2019-02-11  |  3036 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การออกแบบด้านเออร์โกโนมิคส์จะต้องพิจารณาส่วนต่างๆ ดังนี้
1. ส่วนจอแสดงผล
2. โต๊ะ เก้าอี้
3. ผู้ปฏิบัติงาน
4. งานที่ทําผู้ปฏิบัติงานถือเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของระบบนี้

เพราะว่าเป็นคนที่ทาให้เกิดผลงานออกมาการออกแบบสถานที่ทางานควรจะจัดให้เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนและจะต้องเหมาะสมต่อท่าทางการทางานของแต่ละคนด้วย

ขั้นตอนแรกในการออกแบบหรือการเลือกเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งสานักงานนั้นจะต้องกําหนดช่องทางเดินหลักและขนาดรอบนอกของห้องนั้นๆ ก่อนซึ่งขนาดร่างกายของคนเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับขนาดของพื้นที่ทํางานดังนี้

> ความสูงของระดับสายตา เพื่อให้ในการกําหนดแหล่งที่วางเป้าหมายที่จะมองโดยเฉพาะจอแสดงผลเอกสาร
> ความสูงขอข้อศอกและความยาวของหน้าแขนจะสัมพันธ์กับความเคลื่อนไหว เช่น การพิมพ์และการเขียนต่างๆ
> ความสูงของเข่าและความสูงของต้นขา ใช้กําหนดความสูงของพื้นที่วางขาใต้โต๊ะ
> ส่วนที่ยื่นออกไปของเข่า และเท้า ใช้หาความลึกของที่วางเท้าใต้อุปกรณ์
> ความกว้างของต้นขาใช้กําหนดความกว้างต่ําสุดของที่วางขาและที่รองนั่ง
> ความลึกของสะโพก-ขาช่วงล่าง ใช้กําหนดความลึกของที่รองนั่ง
> ความยาวของขาช่วงล่าง ใช้กําหนดความสูงของเก้าอี้

หลักในการกําหนดเฟอร์นิเจอร์
1. กําหนดความสูงของที่นั่ง ที่วางอุปกรณ์ (พิจารณาหน้างานและ keyboard เป็นหลัก)
2. สมมุติว่า ความสูงของที่วางไม่สามารถปรับได้ แต่ความสูงของที่นั่งปรับได้
3. สมมุติว่า ความสูงของที่นั่งไม่สามารถปรับได้

แต่ความสูงของที่วางและจอปรับได้ โดยทั่วไป ขั้นตอนแรกในการออกแบบสถานีงานความสูงของที่นั่งจะกําหนดจากความสูงของขาช่วงล่างรวมกับความสูงของรองเท้าที่สวม ความสูงของต้นขาเป็นสิ่งจําเป็นที่ใช้กําหนดความสูงของช่องใต้โต๊ะ และขั้นตอนต่อไป เป็นการหาความสูงของระดับสายตาขณะที่นั่งบนเก้าอี้โดยพิจารณาจากหลายๆ ท่าที่เป็นไปได้

ขอบคุณบทความดีๆจาก หนังสือสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดย ดร.พรพิมล กรองทิพย์
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

---------------------------------------------------------------
ขาตั้งจอ (Monitor Arm)
 https://bit.ly/2Pl2ICR
ถาดวางคีย์บอร์ด (Keyboard / Mouse Tray)
 https://bit.ly/2Fh0GPj
หมอนรองข้อมือ (Wrist Rest)
 https://bit.ly/2PnPtRW
ที่รองหลัง (Back Support)
 https://bit.ly/2qFMMfJ 
ที่พักเท้า (Footrest)
 https://bit.ly/2JWSpyM
ที่วางซีพียู (CPU Holder)
 https://bit.ly/2FcQ7ge 
โต๊ะคอมพิวเตอร์ปรับระดับความสูงและเคลื่อนที่ได้ (Mobile Cart)
 https://bit.ly/2PqTV2j
อุปกรณ์ในสํานักงานอื่นๆ (Office Supply Accessories)
 https://bit.ly/2DjQLWy

กำลังมองหาสินค้าที่ช่วยเติมความสนุกให้กับพื้นที่ทำงาน
เลือกชมสินค้าได้ที่ : www.Bigkidinoffice.com

Powered by MakeWebEasy.com