PRODUCTS


เพิ่มประสิทธิภาพและความทันสมัยให้กับพื้นที่ทำงาน ประหยัดพื้นที่การใช้งาน
เช่น สำนักงาน ธนาคาร หลักทรัพย์ ห้องควบคุม โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาลและสถานศึกษา
New

เก้าอี้เพื่อสุขภาพ

THB 12,900 ฿ 12,900
THB 8,900 ฿ 8,900 -31%

แขนจับ 1 จอ แขน Pivot แบบยึดโต๊ะ (รองรับจอสูงสุด 30")

THB 5,000 ฿ 5,000
THB 3,580 ฿ 3,580 -28%

แขนจับ 1 จอ แขน Swivel แบบยึดโต๊ะ (รองรับจอสูงสุด 30")

THB 7,900 ฿ 7,900
THB 6,350 ฿ 6,350 -20%

แขนจับ 1 จอ แขน Swivel แบบยึดโต๊ะ (รองรับจอสูงสุด 30")

THB 5,250 ฿ 5,250

แขนจับ 1 จอ แขน Spring แบบยึดโต๊ะ (รองรับจอสูงสุด 30")

THB 7,750 ฿ 7,750

แขนจับ 1 จอ แขน Spring แบบยึดโต๊ะ (รองรับจอสูงสุด 30")

THB 7,200 ฿ 7,200
Best Seller

แขนจับ 1 จอ แขน Spring แบบยึดโต๊ะ (รองรับจอ 30")

THB 9,000 ฿ 9,000

แขนจับ 1 จอ แขน Spring แบบยึดโต๊ะ (รองรับจอ 30")

THB 9,100 ฿ 9,100
THB 8,500 ฿ 8,500 -7%

แขนจับ 1 จอ แขน Pivot แบบติดผนัง (รองรับจอสูงสุด 30")

THB 2,950 ฿ 2,950

แขนจับ 1 จอ แขน Swivel แบบติดผนัง (รองรับจอสูงสุด 30")

THB 3,650 ฿ 3,650

แขนจับ 1 จอ แขน Swivel แบบติดผนัง (รองรับจอสูงสุด 32")

THB 5,190 ฿ 5,190
Best Seller

ขาตั้ง 2 จอ แขน Spring แบบยึดโต๊ะ (รองรับจอสูงสุด 27")

THB 16,500 ฿ 16,500

แขนจับ 2 จอ แขน Swivel แบบยึดโต๊ะ (รองรับจอสูงสุด 27")

THB 11,500 ฿ 11,500
THB 11,000 ฿ 11,000 -4%

ขาตั้ง 2 จอ แขน Swivel แบบยึดโต๊ะ (รองรับจอสูงสุด 24")

THB 8,490 ฿ 8,490
THB 7,990 ฿ 7,990 -6%

แขนจับ 2 จอ แขน Swivel แบบติดผนัง (รองรับจอสูงสุด 27")

THB 10,500 ฿ 10,500

แขนจับ 2 จอ แขน Spring แบบติดผนัง (รองรับจอ 27")

THB 15,800 ฿ 15,800

แขนจับ 3 จอ แขน Swivel แบบยึดโต๊ะ (รองรับจอ 19")

THB 14,500 ฿ 14,500

แขนจับ 3 จอ แขน Swivel แบบยึดโต๊ะ (รองรับจอ 24")

THB 23,500 ฿ 23,500

แขนจับ 3 จอ แขน Swivel แบบยึดโต๊ะ (รองรับจอ 24")

THB 13,900 ฿ 13,900

แขนจับ 4 จอ แขน Swivel แบบยึดโต๊ะ (รองรับจอ 27")

THB 26,000 ฿ 26,000
THB 22,500 ฿ 22,500 -13%
Powered by MakeWebEasy.com