การคืนสินค้า


บริษัทฯจะรับคืนสินค้าตามเงื่อนไขดังนี้:

1. สินค้าชำรุดเสียหาย
  • สินค้าที่ชำรุดเสียหายเมื่อส่งถึงมือลูกค้าและ/หรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุด
  • หีบห่อพลาสติกหรือการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้ามีความสมบูรณ์ 
  • สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน 
  • สินค้าจะต้องมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม
2. สินค้าผิด/ไม่ถูกต้อง
  • สินค้าที่ได้รับมีความแตกต่างจากหรือไม่ตรงกับคำบรรยายสินค้าบนหน้าเว็บไซต์
  • สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน (ลูกค้าโปรดดูรายละเอียดสินค้าจากบรรจุภัณฑ์แทนโดยไม่ต้องแกะดูสินค้า)
  • สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและอุปกรณ์เสริม
3. สินค้า/อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของสินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ
  • สินค้าไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้ในคู่มือ
  • สินค้าไม่สามารถทำงานได้ตามที่อธิบายไว้ในรายละเอียดของสินค้า
  • สินค้าสามารถลองได้แต่ต้องอยู่ในสภาพ “ใหม่”

*หมายเหตุ: กรณีนอกเหนือจาก 3 ข้อ ดังกล่าว กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยตรง
Powered by MakeWebEasy.com